fbpx
جامعه امروز استرالیا

جامعه امروز استرالیا

ارزش ها و اصول استرالیایی اطلاعات پیشینه‌ای یکی از ویژگی های مشخص کننده جامعه امروزی استرالیا ، تنوع فرهنگی مردم اش و میزان اتحاد بر اساس یک تعهد مهم و یکپارچه نسبت به استرالیا است. ویژگی مشخص دیگر ماهیت دموکراتیک جامعه استرالیا است. این بدان معنا نیست که همه یکسان...
ارزش ها و اصول استرالیایی

ارزش ها و اصول استرالیایی

زندگی در استرالیایی ارزشهای مشترک استرالیا، مبتنی بر آزادی، احترام، انصاف و برابری فرصتها است و برای جامعه ما مرکزیتی فراهم می کند که یک مکان امن، مرفه و مسالمت آمیز برای زندگی باشد و به استرالیا کمک کرده است تا به یکی از موفق ترین جوامع چند فرهنگی جهان تبدیل شود. در...
زندگی در استرالیا

زندگی در استرالیا

ارزش‌ها و اصول استرالیایی این اطلاعات برای افرادی در نظر گرفته شده که در حال اقدام برای ویزا برای زندگی دائم یا موقت در استرالیا هستند. این اطلاعات یک مرور کلی از استرالیا، تاریخ آن، روش زندگی و ارزش های مشترک ما را فراهم می کند. ارزش های استرالیایی عبارتند از: احترام...